Avukatlık

Avukatlardan gelen haksız haciz tehdidi mesajlarına Yargıtay engeli

Avukatlık büroları tarafından borçlulara yapılan icra takiplerinde SMS ve arama yoluyla kişilerin uyarılması yaygın bir uygulama… Ne var ki yasal haklarını kullanarak takibi durdurmuş kişilere bu SMS ve aramalar yoluyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan haciz tehditlerinde bulunulması haksız ve rahatsız edici…

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt zorunluluğuna yeni istisnalar…

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunluluğunu getirmiş (m. 16/2 c.1), bununla birlikte belirli objektif kriterler gözetilerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bu zorunluluğa istisnalar…

Mesleğin karanlık geleceği

Türkiye’de avukatlık mesleği nereye gidiyor? Aşağıdaki ifadeler Türkiye Barolar Birliği Başkanı’na ait… Bugün yayınlanmış. Türkiye’de kontrolsüz şekilde açılmış ve sayısı neredeyse 100’e ulaşmış hukuk fakültelerinin pek çoğunun eğitim-öğretim kalitesi maalesef istenilen seviyede değil. Devlet veya vakıf üniversitesi olsun pek çok…

2015 yılı Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi

2015 yılı için geçerli olacak Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı: Av. Ertuğrul Harmanİstanbul Barosu üyesi avukat, hukukî danışman, arabulucu, çevirmen, yazılımcı. Lisansını 2004’de İBÜ Hukuk, yüksek lisansını 2006’da Exeter’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde doktora tezi aşamasında. KPDS 96…

USATurkey