Nasıl hukukçu olunur?

Ertuğrul Uzun, Türkiye’deki eğitim sistemi, öğrenci eğitim düzeyi ve üniversite yapısını dikkate alarak nasıl hukukçu olunur sorusuna giriş seviyesinde bir cevap veriyor. Türkiye’de “hukukçu” olmak idealini hala taşıyabilenlere tavsiye olunur. Av. Ertuğrul Harmanİstanbul Barosu üyesi avukat, hukukî danışman, arabulucu, çevirmen,…

Avukatlardan gelen haksız haciz tehdidi mesajlarına Yargıtay engeli

Avukatlık büroları tarafından borçlulara yapılan icra takiplerinde SMS ve arama yoluyla kişilerin uyarılması yaygın bir uygulama… Ne var ki yasal haklarını kullanarak takibi durdurmuş kişilere bu SMS ve aramalar yoluyla gerçekleştirilmesi mümkün olmayan haciz tehditlerinde bulunulması haksız ve rahatsız edici…

Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılmasının şartları değiştirildi

Bugün (19.09.2018) Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye’de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasında aranan yatırım miktarlarında değişiklikler yapıldı. Türkiye’de ev, arsa, dükkan ve sair bir taşınmaz almak veya istihdam oluşturmak gibi belirli yollarla yatırım yapan yabancılara Türk…

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt zorunluluğuna yeni istisnalar…

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunluluğunu getirmiş (m. 16/2 c.1), bununla birlikte belirli objektif kriterler gözetilerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bu zorunluluğa istisnalar…

İkinci el alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenler…

İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden ikinci el ürün satışının yaygınlaşmasıyla bu satışlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların giderek arttığı günümüzde, alıcı veya satıcı tarafın hukuki olarak haklarını ararken başarılı olabilmesi için ikinci el alım ve satımlarda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir sorusuna bu yazıda…

Tahkikata geçmeden önce sürelere ilişkin savunmalar hakkında karar verilmesi gerektiğine dair…

Hukuk usulünde, usule uygun olarak ileri sürülmüş hak düşürücü sürelere dayanan itirazlar ve/veya zamanaşımı def’ilerinin tahkikat öncesinde incelenmesi ve şartları var ise davanın reddi gerekir. HMK m. 142/1’de bu husus şu şekilde ifade edilmiştir: “Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, hâkim…

USATurkey