Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Avukat Arabulucu Ertuğrul Harman’ın çalışma alanlarının başında sözleşmeler gelmektedir. Sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, incelenmesi ve yorumlanması ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konularında sözleşme avukatı olarak uzun yıllara dayalı deneyimi bulunmaktadır. Sözleşmeler gerek maddi hukukun gerekse usul hukukunun sayısız noktasına temas edebildiklerinden sözleşme hukuku en girift hukukî uzmanlık dallarından biridir.

Kişiler ve kurumlar arasındaki hukuki ihtilafların ve maruz kalınan hak kayıplarının tohumları çoğu zaman sözleşmelerin kurulması aşamasında atılmaktadır. Bu sebeple sözleşme hukuku alanında önleyici hukuk hizmeti verilerek müvekkillerin hak ve menfaatleri koruma altına alınmaktadır. Bu hizmet, önleyici hekimliğe benzetilebilir. Hasta olduktan sonra –varsa– tedavi yollarını aramak yerine hasta olmayı önlemek daha akılcı ve yararlıdır kuşkusuz.

Şirket danışmanlığı, ikinci büyük uğraş alanıdır. 10 yıla yakın süredir Pehlivan Hukuk Bürosu bünyesinde, perakende mağazalar zinciri, inşaat, tersanecilik, basın yayın, madencilik ve sair sektörlerde faaliyet gösteren halka açık olan ve halka açık olmayan şirketlere danışman avukat olarak sürekli hukuki danışmanlık yapmaktadır. Şirketlerin faaliyet alanları ile ilgili karşılaşabildikleri meselelerin başında ticaret hukuku, rekabet hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kambiyo hukuku, taşımacılık hukuku ve sigorta hukuku gelmekle birlikte kapsam bunlarla sınırlı değildir. Şirketlerin karşılaştığı hukukî mesele ve rizikolar, uygulamada, şirketlerin faaliyet alanlarına da bağlı olarak hukukun hemen her dalıyla ilgili olabilir. Bu sebeple şirket danışmanlığı da, sözleşme danışmanlığı gibi çok yönlü bilgi, birikim ve muhakeme yeteneği gerektirir ve geniş bir yelpazede uzmanlık gerektiren avukatlık pratiklerinden biridir.

Bunların yanı sıra, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlara, borçlar hukuku, ticaret hukuku, bilişim hukuku, elektronik haberleşme hukuku, enerji hukuku, fikri mülkiyet hukuku (lisans sözleşmeleri başta olmak üzere), tüketici hukuku (bankalarla yaşanan uyuşmazlıklar ve ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere), iş hukuku (işe iade davası, kıdem ve ihbar tazminatı, işçilik alacakları davaları başta olmak üzere), aile hukuku (boşanma, mal paylaşımı, velayet, nafaka, babalık davası sorunları başta olmak üzere), idare hukuku (idari işlemlerin iptali, tam yargı davaları ve benzeri meseleler), ceza hukuku, icra ve iflas hukuku (çek, senet, bono takibi, iflas erteleme, konkordato ve benzeri meseleler), vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku (yabancıların tapu edinimi, çalışma ve oturma izinleri vb.), milletlerarası özel hukuk (uluslararası ticari sözleşmeler başta olmak üzere) ve hukukun diğer birçok alanında hukukî danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvurusu, şirket kuruluşu gibi işlemlerde kişilere hukuki destek sağlamaktadır.

Önemli halka arz, birleşme ve devralma süreçlerinde müvekkillere hukuki destek sağlamış, uluslararası ve ulusal ortak girişim projelerinin hukuki çalışmalarını yürütmüştür.

Tüm avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini Türkçe ve İngilizce olarak vermektedir.

Avukat Ertuğrul Harman, sözlü ve yazılı arabuluculuk sınavında başarılı olmutur. 7394 sicil no ile Arabulucular Sicili’ne kayıtlıdır. “Arabulucu” unvanını kullanmaya ve arabuluculuk yapmaya yasal olarak hak kazanmıştır.

Avukat Ertuğrul Harman aynı zamanda noterlik belgesi sahibidir ancak bu faaliyeti yürütmemektedir.