Çalışma Alanları

Çalışma Alanları

Sözleşme Avukatı

Avukat Arabulucu Ertuğrul Harman’ın çalışma alanlarının başında sözleşmeler gelmektedir. Sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, incelenmesi ve yorumlanması ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konularında sözleşme avukatı olarak uzun yıllara dayalı deneyimi bulunmaktadır. Sözleşmeler, başta borçlar hukuku olmak üzere, gerek maddi hukukun gerekse usul hukukunun sayısız noktasına temas edebildiklerinden sözleşme hukuku en girift hukukî uzmanlık dallarından biridir.

Kişiler ve kurumlar arasındaki hukuki ihtilafların ve maruz kalınan hak kayıplarının tohumları çoğu zaman sözleşmelerin kurulması aşamasında atılmaktadır. Bu sebeple sözleşme hukuku alanında sözleşme avukatı bakış açısıyla önleyici hukuk hizmeti verilerek müvekkillerin hak ve menfaatleri koruma altına alınmaktadır. Bu hizmet, önleyici hekimliğe benzetilebilir. Hasta olduktan sonra –varsa– tedavi yollarını aramak yerine hasta olmayı önlemek daha akılcı ve yararlıdır kuşkusuz.

Şirket Avukatı

Şirket danışmanlığı, ikinci büyük uğraş alanıdır. 2004 yılında başladığı avukatlık stajından bu yana bu alanda çalışmaktadır. Gıda, inşaat, perakende mağazalar zinciri, tersanecilik, basın yayın, madencilik ve sair sektörlerde faaliyet gösteren halka açık olan ve halka açık olmayan şirketlere danışman avukat olarak sürekli hukuki danışmanlık yapmıştır. Şirketlerin faaliyet alanları ile ilgili karşılaşabildikleri meselelerin başında ticaret hukuku, rekabet hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kambiyo hukuku, taşımacılık hukuku ve sigorta hukuku gelmekle birlikte kapsam bunlarla sınırlı değildir. Şirketlerin karşılaştığı hukukî mesele ve rizikolar, uygulamada, şirketlerin faaliyet alanlarına da bağlı olarak hukukun hemen her dalıyla ilgili olabilir. Bu sebeple şirket danışmanlığı da, sözleşme danışmanlığı gibi çok yönlü bilgi, birikim ve muhakeme yeteneği gerektirir ve geniş bir yelpazede uzmanlık gerektiren avukatlık pratiklerinden biridir.

Önemli halka arz, birleşme ve devralma süreçlerinde müvekkillere hukuki destek sağlamış, uluslararası ve ulusal ortak girişim projelerinin hukuki çalışmalarını yürütmüştür.

Bilişim ve Teknoloji Avukatı

Türk hukukunda bilişim suçları ve uygulaması, adli bilişim teknolojisi, ağ güvenliği, e-ticaret, adli bilişim, siber güvenlik, bilgi ve iletişim teknolojileri hukuku, internet hukuku, kişisel verilerin korunması, bilişim çağında insan hakları ve mahremiyet sorunları gibi konulara özel bir ilgi duymaktadır. Bu alandaki yazılarına ertugrulharman.com adresindeki internet sitesinde 2007 yılından bu yana yer vermektedir.

Dava Avukatı ve Danışman Avukat

Yukarıdakilerin yanı sıra aşağıdaki alanlarda da mesleki deneyim sahibidir:

 • Tüketici hukuku (bankalarla yaşanan uyuşmazlıklar ve ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar başta olmak üzere),
 • İş hukuku (işe iade davası, kıdem ve ihbar tazminatı, işçilik alacakları davaları başta olmak üzere),
 • Aile hukuku (boşanma avukatı olarak, anlaşmalı boşanma, evlilik sözleşmesi, ayrılık protokolü, mal paylaşımı, velayet, nafaka, babalık davası sorunları başta olmak üzere),
 • İdare hukuku (idari işlemlerin iptali, tam yargı davaları ve benzeri meseleler),
 • Ceza hukuku,
 • İcra ve iflas hukuku (çek, senet, bono takibi, iflas erteleme, konkordato ve benzeri meseleler),
 • Vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku (yabancıların tapu edinimi, çalışma ve oturma izinleri vb.),
 • Milletlerarası özel hukuk (uluslararası ticari sözleşmeler başta olmak üzere),

Şirket Kuruluşu, Yabancılar Hukuku

Oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvurusu, şirket kuruluşu gibi işlemlerde kişilere hukuki destek sağlamaktadır.

Tüm avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini Türkçe ve İngilizce olarak verebilmektedir.

Uzman Arabulucu

Avukat Ertuğrul Harman, sözlü ve yazılı arabuluculuk sınavında başarılı olmuş, İstanbul Üniversitesi’nde İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi alarak “Uzman Arabulucu” unvanı kazanmıştır. 7394 sicil no ile Arabulucular Sicili’ne kayıtlıdır. Aktif olarak arabuluculuk faaliyeti yürütmekte, uyuşmazlıkları hukuken bağlayıcı olarak mümkün olduğunda 1 günde çözüme kavuşturmaktadır.

Arabuluculuğun başlıca avantajları şunlardır:

 • Yasalarca tanımlanmış, barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yoludur.
 • Gizlilik, eşitlik, iradilik, tarafsızlık temel ilkelerine dayanır.
 • Tarafların aralarındaki ilişkileri bozmadan anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturma imkanı sağlar.
 • Tarafların ve arabulucunun imzasını ve icra edilebilirlik şerhini taşıyan arabuluculuk anlaşma belgesi, ilam (mahkeme kararı) hükmündedir (6325 s. Kanun 18/2).
 • Damga vergisi avantajı bulunmaktadır.

İş Hukukunda Dava Şartı Arabuluculuk” ile ilgili sıkça sorulan sorulara cevapları şurada bulabilirsiniz.

Noterlik

Avukat Ertuğrul Harman aynı zamanda noterlik belgesi sahibidir ancak bu faaliyeti yürütmemektedir.