Biz kimiz?

Av. Ertuğrul Harman (Avukat & Uzman Arabulucu)

Sicil Numaraları:

 • İstanbul Barosu Sicil No: 36002
 • Türkiye Barolar Birliği Sicil No: 78727
 • Arabuluculuk Sicil No: 7394

Akademik:

 • Lisans: İBÜ Hukuk Fakültesi 2004
 • Yüksek Lisans: University of Exeter, School of Law, International Business Law, 2007
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi SBE, Uluslararası Özel Hukuk (tez aşaması)

Yabancı Dil:

 • İngilizce (KPDS 96)
 • Almanca (B2) (Goethe Bonn)

Sertifikalar, Konferanslar, Eğitimler:

 • II. Arabuluculuk Zirvesi, İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu, Aralık 2017
 • “Sözleşme Yapma Teknikleri ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Eğitimi”, Prof. Dr. Etem Saba Özmen, MaviAnka, 17-18/12/2016
 • “Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı”, İngiltere Büyükelçiliği ve Adalet Bakanlığı Organizasyonu, Aralık 2016
 • “Arabuluculuk Eğitimi”, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2016
 • “Enerji Hukuku Başarı Sertifikası”, Galatasaray Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi, Kasım 2011
 • “Hukuki Boyutlarıyla Bilgisayar Programları” : İBUHF, Mayıs, 2010
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Seminerleri” : İstanbul Barosu, 29.11.2008
 • “Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu” : İBÜHF, 01-02/04/2011
 • “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Yapılan Değişikliklerin Milletlerarası Usul Hukukuna Etkisi”, Şubat 2012, Bahçeşehir Üniversitesi.

Web & Sosyal Medya: