Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılmasının şartları değiştirildi

Bugün (19.09.2018) Resmi Gazete’de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Türkiye’de yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasında aranan yatırım miktarlarında değişiklikler yapıldı. Türkiye’de ev, arsa, dükkan ve sair bir taşınmaz almak veya istihdam oluşturmak gibi belirli yollarla yatırım yapan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesinde aranan yatırım miktarlarında önemli oranlarda indirime gidildi.

Buna göre, örneğin, bundan önce Türkiye’den en az 1.000.000 ABD doları tutarında taşınmazı 3 yıl boyunca satmamak kaydıyla satın alan yabancılara vatandaşlık verilebiliyor iken, artık 250.000 ABD doları veya karşılığı TL veya döviz tutarında bir taşınmazı (örneğin evi, daireyi, dükkanı veya arsayı) yine 3 yıl süreyle satmamak şartıyla satın alarak vatandaşlık kazanılabilecek… Taşınmaz satın alımı yoluyla vatandaşlık verilmesinde %75 oranında bir indirimden söz edebiliriz. 3 yıl geçtikten sonra taşınmazın satılmasının ve parasının yurt dışına götürülmesinin önünde bir engel bulunmuyor; kazanılan vatandaşlık bundan etkilenmiyor.

Türkiye’de iş kurarak vatandaşlık kazanma şartlarında da değişiklik yapılarak yatırımcılara vatandaşlık alımında kolaylık sağlandı. Buna göre artık 100 yerine 50 kişilik istihdam oluşturmak suretiyle vatandaşlık kazanmak mümkün olabilecek. İstihdam yoluyla vatandaşlık alımında herhangi bir yatırım miktarı şartının aranmaması, bu yolu diğer seçeneklerden ayıran önemli bir avantaj. Bu yolun bir diğer dikkat çekici özelliği ise herhangi bir süre şartı taşımaması… Diğer yatırım seçeneklerinde 3 yıl veya “sabit sermaye” (muğlak bir kavram) şartı aranırken burada böyle bir şart yok. Yatırımcıların ve düzenleyicilerin bu önemli ayrıntıları göz önünde bulundurmasında yarar var.

İlgili Yönetmelik maddesinin değişikliklerden sonraki güncel hali:

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler
MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.
(2) (Ek : 2016/9601 – 12.12.2016 / m.1) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:
a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,
b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,
c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,
ç) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,
d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
e) (Ek : 2017/10008 – 13.3.2017 / m.1) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

Maddenin önceki haliyle yeni hali arasında karşılaştırma:

Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılması hakkında önceki yönetmelik değişikliği 12.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 12.12.2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmıştı. Yine aynı amaçla yapılan ilk düzenleme ise 6735 sayılı ve 28.7.2016 tarihli Uluslararası İşgücü Kanunu idi; bu yasayla Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve yatırım yoluyla vatandaşlık verilmesinin önü açılmıştı. Kanun, 13 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Av. Ertuğrul Harman
Sözleşme hukuku, bilişim hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, uluslararası özel hukuk ve sigorta hukuku ağırlıklı çalışan bir avukat (LLM Exeter), yazılım geliştirici (Sayıbul, Masterlist), doktora adayı, blog yazarı (ertugrulharman.com). İngilizce (KPDS 96) ve Almanca (B2) biliyor. Türkiye ve ABD'de faaliyet gösteriyor.
TurkeyUSA