Cayma hakkı süreleri

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununa göre cayma hakkı süreleri:

  • Taksitle satış sözleşmesinde 7 gün
  • Tüketici kredisi sözleşmesinde 14 gün
  • Ön ödemeli konut satış sözleşmesinde 14 gün
  • İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde 14 gün
  • Mesafeli sözleşmelerde 14 gün
  • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 gün
  • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde 14 gün

İnternetten yapılan alışverişler, mesafeli sözleşme olarak nitelenir ve 14 günlük cayma hakkına tâbidir.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.

Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında; a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan, b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan, c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan, sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.

Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetler, finansal hizmet olarak nitelenir. Bu hizmetlerin verilmesine ilişkin olan ve uzaktan iletişim araçlarıyla (örneğin internet veya telefon üzerinden) kurulan sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme sayılır.

Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmelerdir.

Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

Av. Ertuğrul Harman
Amerika merkezli, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat, arabulucu, hukuk doktorantı. LLM Exeter. 2005 yılından beri Türkçe ve İngilizce avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyor.
TurkeyUSA