Sözleşme Hukuku

Av. Ertuğrul Harman, avukatlık hayatında ve akademik çalışmalarında sözleşme hukuku üzerine odaklanmış ve bu alanda deneyim kazanmıştır. Yerel ve yabancı şirketlere ve bireylere sözleşme hukuku konusunda sözleşme avukatı olarak hukuki destek sağlamaktadır. Bu şirketler arasında ABD’de ve Türkiye’de Fortune 500 listesinde yer alan şirketler bulunmaktadır.

Sözleşme avukatı olarak;

  • Sözleşmelerin hazırlanması,
  • Sözleşmelerin müzakere edilmesi,
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve yorumlanması,
  • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi,
  • Sözleşmelerden doğan davaların takibi ve sonuçlandırılması,

hizmetlerini, Türkçe veya İngilizce olarak, titiz ve özenli bir çalışma ile vermektedir.

TurkeyUSA