Çalışma Alanları

2004 yılından bu yana İstanbul Barosu mensubu olan Avukat Ertuğrul Harman, avukatlık mesleğinde ihtisaslaşmanın gereğine ve önemine inanmaktadır. Özel hukukun birçok dalında dava ve danışmanlık deneyimi sahibi olmakla birlikte esas olarak borçlar hukuku ve ticaret hukuku konularında tecrübe kazanmıştır. Mesleki hayatında özel olarak sözleşme hukuku üzerine odaklanmış ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmıştır.

Avukatlıkla birlikte sürdürdüğü akademik hayatında da uluslararası ticari sözleşmeler ve bunlardan doğan uyuşmazlıkları çalışma alanı olarak seçmiştir. Gerek yüksek lisans gerekse doktora aşamasında çalışma alanı milletlerarası özel hukuk olmuştur. Doktora tezinde uluslararası ticari sözleşmelere odaklanmaktadır.

Programlama ve bilişime ilkokul çağından bu yana özel bir merak duymaktadır ve bu alanlarla iç içe yaşamaktadır. Bu alanların teknik/hukuki sorunlarına aşinadır ve uygulayıcıların “dilinden” anlamakta, onlarla “aynı dili” konuşabilmekte, risk değerlendirmesi ve sorun çözümünde startup’lara, yazılım mühendislerine ve tasarımcılara hukuki destek sağlayabilmektedir. Bu bağlamda başta kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği sorunları olmak üzere, fikri mülkiyet hukuku ve bilişim hukuku doğal ilgi alanları olarak sayılabilir.

Avukat Ertuğrul Harman avukatlığın yanı sıra aynı zamanda resmi Arabulucular Sicili’ne kayıtlıdır ve bugüne kadar birçok uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla giderilmesini sağlamaktan mutluluk duymaktadır. “İş Hukuku’nda Uzman Arabuluculuk” eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde başarıyla tamamlamıştır.

Sözleşme Danışmanlığı

Kişiler ve şirketlerin yaptıkları sözleşmelerin hazırlanması, müzakeresi, incelenmesi ve yorumlanması ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konularında sözleşme avukatı olarak kişilere, şirketlere, Türkiye’nin en büyük perakende mağazalar zinciri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden müvekkillerine uzun yıllardır avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Müvekkilleri için hazırladığı ve/veya katkı sağladığı, müzakere ettiği sözleşmelerle kurulan ilişkiler, sunulan mal ve hizmetler, milyonlarca insana fayda sağlamaktadır.

Avukat Ertuğrul Harman, İngiltere Exeter Üniversitesi’nde uluslararası ticaret hukuku alanında aldığı tezli yüksek lisans derecesinin (LL.M.) ardından, halen İstanbul Üniversitesi’nde uluslararası ticari sözleşmeler üzerine doktora (Ph.D.) tezi çalışmalarını sürdürmektedir.

Sözleşmeler, başta borçlar ve ticaret hukuku olmak üzere, gerek maddi hukukun gerekse usul hukukunun sayısız noktasına temas edebildiklerinden sözleşme hukuku en girift hukukî uzmanlık dallarından biridir. Kişiler ve kurumlar arasındaki hukuki ihtilafların ve maruz kalınan hak kayıplarının tohumları çoğu zaman sözleşmelerin kurulması aşamasında atılmaktadır. Bu sebeple sözleşme hukuku alanında sözleşme avukatı bakış açısıyla önleyici hukuk hizmeti verilerek müvekkillerin hak ve menfaatleri koruma altına alınmaktadır. Bu hizmet, önleyici hekimliğe benzetilebilir. Hasta olduktan sonra –varsa– tedavi yollarını aramak yerine hasta olmayı önlemek daha akılcı ve yararlıdır kuşkusuz.

Aşağıdaki konularda tecrübe sahibidir:

  • Sözleşmelerin hazırlanması
  • Sözleşmelerin müzakere edilmesi
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve yorumlanması
  • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözülmesi
  • Sözleşmelerden doğan davaların takibi ve sonuçlandırılması

KPDS 96 seviyesinde İngilizce bilen avukat Ertuğrul Harman, tüm hukuki hizmetlerini Türkçe ve İngilizce olarak verebilmekte, sözleşmeleri her iki dilde de yazabilmekte, inceleyebilmekte ve müzakere edebilmektedir. Aynı zamanda gerektiğinde B2 seviyesinde Almanca bilgisinden de istifade edebilmektedir.

Dünyanın her yerine, süratli hukuki yardım

Kameralı ve/veya sesli görüşme,  e-posta veya IM yazışmaları gibi teknolojiler kullanılarak  dünyanın her yerine güvenli, hızlı ve verimli hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

USATurkey