Şirket Danışmanlığı

Devamlı olarak hukuki danışmanlık sağladığımız şirketler arasında yerli ve yabancı şirketler, hisseleri borsaya kote, halka açık şirketler, şirket grupları ve Türkiye’nin öncü perakende mağazalar zinciri bulunmaktadır.

Bir şirkete hukukî danışmanlık sağlamak sadece borçlar hukuku ve ticaret hukuku uzmanlığı gerektirmez. Şirketlere sağlanacak hukukî danışmanlık çok yönlüdür ve geniş bir yelpazede mevzuat, içtihat ve doktrin bilgisiyle çok iyi bir hukuk nosyonu gerektirir. Şirket danışmanlığı, ezbere yapılabilecek bir avukatlık pratiği olmaktan çok uzaktır. Hayatın hızlı akışı, karmaşık ve değişken mevzuat ve içtihat karşısında ortaya çıkabilecek hukuki rizikolar ve tehlikeler, avantaj ve dezavantajlara karşı ortaklığın hak ve menfaatlerinin devamlı olarak korunması, rizikoların asgariye indirilmesi, sürekli geliştirilen bir hukukçuluk yeteneği, bilgisi ve kabiliyeti gerektirir.

Referanslarımızla ilgili bilgi almak için bizimle “İletişim” sayfasını kullanarak irtibata geçebilirsiniz.

USATurkey