Hizmet Şartlarımız

Dava veya takip işleri öncesi yapılan, dava veya takip konusu ile ilgili bilgi alıp verme, risk değerlendirmesi yapma amaçlı ön görüşme ve yazışmalardan, hukuki soru yöneltilmediği, hukuki danışmanlık ve sair bir avukatlık veya arabuluculuk hizmeti talep edilmediği sürece ücret alınmaz.

Ücret Tarifeleri

 • Ticari olmayan işlere ilişkin avukatlık hizmetlerinde KDV hariç olmak üzere yürürlükteki resmi asgari ücret tarifesi uygulanır.
 • Ticari işlere ilişkin avukatlık hizmetlerinde KDV hariç olmak üzere İstanbul Barosu’nun yürürlükteki tavsiye niteliğindeki ücret tarifesi uygulanır.
 • Arabuluculuk hizmetlerinde KDV hariç olmak üzere yürürlükteki asgari ücret tarifesi uygulanır.
 • Yazılı hukuki çeviri ve tercümanlık hizmetlerinde ücretimiz her 1000 boşluklu karakter için KDV hariç $20’dir.
 • Sözlü hukuki çeviri ve tercümanlık hizmetleri için ücreti lütfen sorunuz.
 • Herhangi bir işin mahiyeti daha yüksek ücret gerektirebilir, bu durumda ücret konusunda önceden onayınız alınır.
 • Kredi kartıyla ve vade farkı müvekkile ait olmak üzere taksitle ödeme mümkündür.

Hizmet Şartları

 • Size en üst derecede özenle hizmet vermeyi kabul ederiz.
 • Bize verdiğiniz her türlü bilgi ve belgeyi sır olarak saklamayı kabul ederiz.
 • Bizimle daima iyi niyet çerçevesinde çalışmayı ve bizden hizmet aldığınız konularda daima doğru, tam ve eksiksiz bilgi ve belge vermeyi kabul edersiniz.
 • Tarafımıza herhangi bir yolla hukuki bir soru yöneltilmesi veya tarafımızdan herhangi bir avukatlık veya arabuluculuk hizmeti talep edilmesi, başkaca bir anlaşma veya sözleşme aranmaksızın, bu sayfada yazılı şartlar dahilinde ücret ödenmesinin kabul edildiği anlamına gelir.
 • Bizimle iletişim kurulurken kullanılan veya verilen e-posta adresinize gönderilen bildirimlerin, tarafınızca okunmasa bile, gönderim anından itibaren 72 saat geçmekle hukuken tebliğ edilmiş bir bildirimin hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul etmiş sayılırsınız. Şayet e-posta sunucunuzdan e-postanın ulaşmadığına dair bir ileti bu süre zarfında dönmüş ise, bu kural uygulanmaz. Bunu ispat yükü size aittir.
 • Tarafımızla yaptığınız iletişime ve verilen hizmetin şartlarına ilişkin olarak doğacak ihtilaflarda, şayet aramızda başkaca bir ıslak imzalı bir tutanak veya sözleşme veya noter kanalıyla gönderilmiş bildirim yok ise, tarafımızca veya tarafımıza hizmet veren üçüncü kişiler nezdinde tutulan (örneğin e-posta sunucusu, yer sağlayıcı içeriği, veritabanı içeriği gibi) elektronik kayıtların kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul edersiniz.
 • Bizden avukatlık veya arabuluculuk hizmeti talep ettiğiniz veya aldığınız bir konuda başka bir avukat veya arabuluculudan da hizmet alıyor iseniz bunu bize gecikmeksizin bildirmeyi kabul edersiniz. Meslek ilkeleri gereği bunu bilmemiz ve buna göre hareket etmemiz zorunludur.
 • Tarafımıza yanlış veya yanıltıcı veya sahte veya eksik bir bilgi veya belge vermeniz halinde, bunun her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu sadece size ait olacaktır ve bu sebeple uğradığımız zararları gidermeyi kabul edersiniz.
 • Tarafımıza yanlış veya yanıltıcı veya sahte bir bilgi veya belge vermiş iseniz, yürütülen hukuki süreç başarılı şekilde sonuçlansa idi almamız gereken ücretin tamamına hak kazanacağımızı kabul edersiniz. Buna ek olarak, tarafımıza sahte bir belge vermiş iseniz veya sahte bir belgeyi kullanmamıza sebep olmuş iseniz yürürlükteki asgari ilk 1 saatlık yazılı danışma ücretinin 100 katı kadar cezai şartı tarafımıza ilk talep üzerine ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız.
 • Burada yazılı olmayan hususlarda, avukatlık hizmetlerinde Avukatlık Kanunu, arabuluculuk hizmetlerinde ise ilgili mevzuat uygulanır.
USATurkey