Noterde yapılmayan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri üzerine…

Bir taşınmazı -örneğin bir arsayı, apartman dairesini veya dükkanı- satın almak istediğinizde, ancak bu satışın hemen değil, ileri bir tarihte yapılması, bununla birlikte tarafların bu anlaşmayla bağlı olması gerektiğinde, taşınmaz satış vaadi, başka bir deyişle, gayrımenkul satış vaadi sözleşmesi yapılması, sıklıkla başvurulan bir yoldur.

Taşınmaz devri bazen satış bedelinin ödenmesi beklentisiyle değil, inşa edilecek inşaattan kat verilmesi karşılığında yapılır. Bu sözleşmelere ise uygulamada kısaca “kat karşılığı inşaat sözleşmeleri” adı verilir.

Gerek taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin, gerek kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin, gerekse taşınmaz mülkiyetinin devri borcunu içeren diğer tüm sözleşmelerin ortak bir noktası vardır: Bu sözleşmeler yasa gereği resmî şekilde yapılmak zorundadır.

Türk Medeni Kanunu m. 706: “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmî şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.”

2644 sayılı Tapu Kanununun 26. maddesi taşınmaz satışları için tapu sicil muhafız ya da memurlarını yetkili kılmışken, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 60/3 ve 89. maddeleri taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin noterlerce düzenleme şeklinde (resen) yapılacağı kuralını getirmiştir.

Arsa payı karşılığında kat yapımı (kat karşılığı inşaat) sözleşmelerinin tapu memurları tarafından yapılabileceği gibi noterler tarafından da düzenleme şeklinde yapılabileceği Yargıtay kararları ile kabul edilmiştir. 1

Özetle, taşınmaz mülkiyeti devri borcu doğuran tüm sözleşmelerin, tapu sicilinde veya noterlerde düzenleme şeklinde yapılması bir geçerlilik şartıdır.

Neden resmi şekle gerek görülmüş?

Yasa koyucu, taşınmaz mülkiyetinin devri borcu doğuran sözleşmeleri resmî şekle bağlı kılarak, bir yandan sözleşmenin taraflarını işlem öncesi düşünmeye sevketmeyi ve böylece onları acele yapılan işlerde hataya düşmekten korumayı, diğer yandan yapılacak hukukî işleme mümkün olduğu kadar güvenilirlik ve açıklık sağlamayı amaçlamıştır.2

Sözleşmeyi resmi şekilde yapmazsak ne olur?

Bu şekil şartına uyulmazsa ve adi yazılı şekilde bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılırsa ne olur?

Cevabı Türk Borçlar Kanunu açık bir şekilde veriyor:

Türk Borçlar Kanunu m. 12/2: “Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz.”

Demek ki, adi yazılı şekilde yapılan bir taşınmaz satış vaadi sözleşmesi veya kat karşılığı inşaat sözleşmesi geçersizdir.

Ancak hemen sonuca varmayın, çünkü bazı hallerde bu sözleşmelere hukuki sonuç bağlanabilmektedir. Aşağıda bunlardan bazılarına kısaca değineceğiz.

Hangi hususlar resmî şekle tâbi?

Taşınmaz mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin nesnel esaslı noktalarının (essentialia negotii) ve öznel esaslı noktalarının (conditio sine qua non) resmî şekilde düzenlenmiş olması gereklidir. Bu kapsamda, taşınmaz mülkiyeti devir borcu ile diğer tarafın  borçlandığı tüm edimlerin, varsa cezai şartların resmî şekilde yapılan sözleşmede yer alması zorunludur.

Sözleşmede değişiklik için şekil şartı var mı?

Resmi şekle tâbi olan bir sözleşmedeki esaslı unsurları değiştiren sözleşmelerin de resmî şekilde yapılması zorunludur.3

Ön ödemeli konut sözleşmesi noterde yapılmazsa ne olur?

Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeye, “ön ödemeli konut sözleşmesi” denilmektedir.

Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olmakla birlikte, sözleşme tapu siciline tescil edilmemiş veya noterde yapılmamış ise, satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Bu kural, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 41/1. maddesine dayanır.

Ön ödemeli konut sözleşmesi yapmış olan tüketiciler, sözleşmelerini noterde yapmamış olsalar bile sözleşmeye dayanarak haklarını arayabilirler.

Tapu devri yapılmışsa geçersizlik ileri sürülebilir mi?

Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, tapu devri yapılması durumunda, resmî şekilde yapılmayan sözleşme artık geçerlilik kazanır.

“Ne var ki, harici sözleşmeye ek olarak resmi devrin gerçekleşmesi halinde sözleşmenin de artık geçerlilik kazanacağı yerleşik Yargıtay uygulamaları ile sabittir.”  – Yargıtay 13. Hukuk Dairesi E. 2015/38078  K. 2016/1141 T. 21.1.2016

İnşaat tamamlanmış ise geçersizlik ileri sürülebilir mi?

İnşaat kısmen veya tamamen tamamlandıktan sonra  sözleşmenin geçersizliğinin ileri sürülmesi hakkında sonuca varabilmek için somut olayın özelliklerine göre hukukî danışma verilmelidir.

Geçersiz sözleşme kapsamında ödeme yapılmışsa?

Peki adi yazılı şekilde yapılan, geçersiz bir satış vaadi sözleşmesi kapsamında alıcı taraf ödeme yapmışsa ne olur? Ödenen paranın iadesi talep edilebilir mi?

Bu hususta bazı olanaklar bulunabilmektedir. Olayınızın özelliklerine göre hukuki danışmanlık verilmelidir.

Geçersiz sözleşmede cezai şart varsa?

Sıklıkla sorulan bir diğer soru da şu:

Adi yazılı şekilde, başka bir ifadeyle “hariçten” yapılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şart hükümleri geçerli olur mu? Bu cezalar istenilebilir mi?

Cezai şartın talep edilmesi durumunda bu talebe karşı ileri sürülebilecek hukuki savunmalar bulunmaktadır. Ancak bu konuda bir sonuca varmadan önce imzalanan sözleşme üzerinde hukuki inceleme yapılmalıdır.

Bu sözleşmeler neden noterde yapılmıyor?

Uygulamada bu sözleşmelerin noter harçlarından kaçınmak amacıyla noterde yapılmadığı, adi yazılı şekilde yapıldığı sıklıkla görülüyor. Sırf bu nedenle mahkemeleri ve tarafları yıllarca meşgul eden, zaman kaybına ve yargılama masraflarına yol açan uyuşmazlıklar doğabiliyor. Ne yazık ki, damga vergisi ve noter harçlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşlar hukuk güvenliğinden uzaklaşıyorlar.

Sonuç

Taşınmaz mülkiyetinin devri borcunu doğuran taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi sözleşmeler, yüksek meblağlı ve taraflar için önemli borçlar içeren akitlerdir. Bu sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanması aşamalarında mutlaka bir hukuki danışmandan destek alınması gerekir. Aksi takdirde ileride gerek maddi gerekse manevi zararlara ve hak kayıplarına uğrama riski bulunmaktadır.

— Bu yazı, son olarak Ekim 2017’de güncellenmiştir. —


 1. Örneğin: Yargıtay 23. Hukuk Dairesi, E. 2013/5641 K. 2014/557 T. 30.1.2014 sayılı kararı
 2. Oğuzman/Seliçi, Eşya Hukuku, 2002. s. 275. 
 3. Bu ilke, Mecelle’de “Asıl sakıt oldukta fer’i dahi sakıt olur” olarak; Latince “cessante statu primitiva, cessat derivatius” olarak ifade edilmektedir. 
Av. Ertuğrul Harman
Amerika merkezli, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat, arabulucu, hukuk doktorantı. LLM Exeter. 2005 yılından beri Türkçe ve İngilizce avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunuyor.

60 Comments

 1. Emeğinize sağlık. Bende zamanında mezun olunca üniversiteye devam ediyim demiştim ama anadolu çocuğu olduğum için memlekete geri geldim. Meslektaşız bu arada.

  1. Yorumunuz için teşekkür ederim. Selamlar…

 2. Ben 11’05’2015 tarihli bir sözleşme yaptım ben satıcı olarak emlakcı sozleşmeyi duzenledi ucumuz imzaladık 1000 kapora aldım ayrıca detayda cayan taraf 20’000 bedel oder diye yazıyor sozleşmenin bitiş tarihide yok 20 gün oldu beni oyalıyorlar alıcıya ulaşamıyorum acilen beni aydınlatın

  1. Merhaba,

   Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

   Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

   İyi günler dilerim.
   Av. Ertuğrul Harman

   1. Merhaba Ertuğrul BEY;YASAL DANIŞMANI OLDUĞUM ANNEM ADINA İMZA ATMA YETKİM VAR MI DIR?MAHKEME KARARI GEREKİR Mİ? ADİ SÖZLEŞMELERDE BİZ TOPRAK PARASI ALDIK FAKAT SÖZLEŞMEDE TESLİMAT GECİKTİ,FESH DURUMUNDA ALINANLARI GERİ İADE ETMEK DURUMUNDAMIYIZ.TEŞEKÜRLER….

    1. Merhaba,

     Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

     Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

     Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

     İyi günler dilerim.
     Av. Ertuğrul Harman

    2. annenizin yerine imza atabilmeniz için ya vekalet gerekir, ya da vekalet veremecek durumda ise mahkemeden vasi tayin ettirmeniz gerekir.

 3. Merhabalar ben 5 aralık 2015 de apartman dairesi satın almak icin sözlesme imzaladim 60 bin tl si 7 aralik 2015 de odenip kalani 30 aralik 2015 de ödenip tapu alinacaktir sozlesmede bu miktarlar ve odenecegi zamanlar acik acik yazmaktadir ama bu 60 bin tl yi verdiken sonra 30 aralik a kadar gecen süre de insaat sirketi tarafindan herhangi bir sorun sikinti ya da kaçma para verimini reddetme gibi bir durum olursa bu sözlesme bizim icin bağlayıcı olur mu ya da bu sözlesmenin mahkemelerce gecerliliği olur mu ?

  1. Merhaba,

   Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

   Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

   İyi günler dilerim.
   Av. Ertuğrul Harman

   1. Avukat bey bizim aramiz hisseli bir arazi arazinin doğu kısmı başka şahsa batı kısmı bize ait olduğuna dair noterde bi evrak düzenlenebilirmi

 4. merhabalar biz apartmanımızın kat karşılığı için bir inşaat firması ile ofislerinde 06.04.2014 tarihinde adi sözleşme yapılmıştır fakat bizim binayla ilgilenmemesi bu arda bir de inşaat firmasından alacağı olan şahış 16.01.2015 tarihinde inşaat firması adına bizim daire sahipleri sanki borclu gibi icra takibi yaptırmış buda bizi midemizi bulandırdı ve firma sadece karot aldırdı ilgilenmemesi itibarıyla bizde toplu olaraktan noterden 09.06 2015 tarihinde yapmış olduğumuz sözleşmenin iptalini ve geçersiz olduğunu bildirdik ve bize daire başı 25 binlira icra takibi göndermiş bizde itiraz dilekcesi verdik onun için bize bir sıkınntı olurmu dava acarsa kazanabilirmi bir bilgi verirseniz memnun olurum

  1. Merhaba Veysel Bey,

   Yorumunuz için teşekkür ederim.

   Size e-posta ile cevap yazacağım.

  2. Ben ev alicam mutayit 1000 milyar pişin para istedi noter masraflari cok oldu icin elden anaşma yapsak sakincasi varmi

 5. Merhabalar Kartal Hürriyet mahallesine kentsel dönüşüm bölgesinde yapılacak bir projeden konut satın aldım. henüz proje aşamasında olan bu yerde noterden sözleşme yapmayıp biraz peşin ve aylık senetler halinde kendi aramızda sözleşme düzenledik. Yaklaşık altı ay geçti ve hale projede bir gelişme olmaması nedeniyle sözleşmeyi fesih etmeyi düşünüyorum. Kendi aramızdaki sözleşmede 12 ay içerisinde sözleşmeyi fesih etme nedeni ile yüzde 2 kesinti yapılarak 6 taksitte geri ödeme şartı vardı. Sözleşmeyi fesih ettiğim takdirde bu geri ödemelerde sorun çıkartmamaları için ne yapmam gerekli. Noterden sözleşme yapmadığımız için paramın üstüne konma gibi bir durum söz konusu değil dimi ? Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

   Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

   İyi günler dilerim.
   Av. Ertuğrul Harman

 6. Hocam bi sorum olacak. Musadenle ben arsami mutahite kendi aramizda sozlesme yaparak verdim. Noteri dha sonra yapariz dedi insaat basladonda yani. Ogrenmek istedigim cevap su:

  Insaat baslamadan kendi aramizda yaptigimiz sozlesmenin bi hukmu olurmu. .
  Not: sozlesmenin sonunda soyle uaziyor.
  Sozlesmeden Vaz gecen taraf 100 000 tl odemek zorunludur. Saygilar

  1. Merhaba,

   Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

   Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

   İyi günler dilerim.
   Av. Ertuğrul Harman

 7. merhaba ertugrul bey ben bir ev almak istiyordum. fakat bana kredi çıkmadığı için krediyi babam çekecek ve ben ona her ay düzenli para ödeyeceğim.ödeme süresince ev babamın üzerine oluyor banka gereğince. borç bitiminde bu ev tapu ve haklar oglumundur diye baştan bir noter sözleşmesi yapılabilirmi.ilerde kardeşler arası bir sıkıntı çıkmaması için bu mümkünmü. herşey bittikten sonra yani evin borcu bittikten sonra.herkes karara uyduktan sonra sorun çıkarmı kanunen bunun bir prosedürü varmıdır.şimdiden vereceginiz bilgiler için tesekkür ederim.kolay gelsin.

  1. Merhaba!
   Bahsettiğiniz işlemi hukuki bir şekilde yapmanız gerekir; ancak, böyle bir işlemden daha uygun başka yollar olabilir. Ayrıntıları bilmeden sizi yönlendirmek doğru olmaz.
   Danışmak için bu sitedeki iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

   1. Sn.Ertuğrul Bey Merhaba
    Öncelikle paylasimlariniz için tesekkur ederim.
    Bir yüklenici ile adı olarak şahitler huzurunda imzaladığımız sözleşmede 100.000 TL cezai şart maddesi var.
    Sözleşmenin yenilenmesini ve noterde yapılmasını istiyoruz ancak karşı taraf buna sıcak bakmıyor.
    Henuz tapumuz yok aramızda imzaladığımız sözleşmede tarih yok.
    Yüklenici herhangi bir borç Odeme yada masraf yapmadı.
    Biz farklı bir müteahhit ile anlastigimzda daha önce yaptığımız sözleşmenin cezai şartından sorumlu olur muyuz.

    Çok tesekkur ederim.

    Saygilarimla….

    1. Merhaba cihan bey bu konuyla ilgili bir sonuca ulaştınızmı aynı sıkıntı bizim başımızdaki varda napalım diye düşünüyorum

    2. Merhaba,

     Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

     Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

     Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

     İyi günler dilerim.
     Av. Ertuğrul Harman

 8. Merhabalar ;
  Izmir cesme bölgesinde miras olarak bize kalan arazimiz bulunmaktadır .
  Fakat anneannemiz noter satış kagidiyla almış olup , ödediğine dahil senetlerimiz mevcuttur.
  Kat Mülkiyeti olmayan arsalarda noter satış kağıdının Hükmü olmadığına dair duyum
  Aldık.
  Mahkeme acmayida düşünüyoruz ?
  Sizin yorumunuz ve yardımınız mümkünmüdür ?

  1. Merhaba,

   Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

   Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

   İyi günler dilerim.
   Av. Ertuğrul Harman

 9. Merhaba ben müteahhit olarak toprak sahibi ile kat karşılığı sözleşmeme uygun olarak inşaatı tamamladım .ama toprak sahibi hisse devrine yanaşmadı giriş daire alacak olan toprak sahibinn birine 1. Kat vermek zorunda kaldım . Ve tapular bu şekilde çıktı şuanda bi hak talep etme şansım varmı

  1. Merhaba,

   Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

   Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

   İyi günler dilerim.
   Av. Ertuğrul Harman

 10. Noterde hazırlanacak sözleşme için hesaplanan masraflar, taraflar arasında bölüşülüyor mu yoksa sadece alıcının mı ödemesi gerekiyor? Bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim.

 11. MERHABA
  BEN TOPRAKTANPARASINI ÖDEYEREK MÜTAAHİTTEN PROJEDEN ADİ SÖZLEŞME İLE 2 ADET DAİRE SATIN ALDIM.KARŞILIĞINDA İSE AÇIK SENET ALDIM.ANCAK DAHA SONRA PROJEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE DAİRE NUMARALARI DEĞİŞMİŞ,ANCAK SÖŞLEŞMELERDE DAİRELERİN YER TARİFLERİ VAR ÖRNEĞİN BİNANIN ZEMİN KATINDA SAĞ TARAFINDA SOKAĞA CEPHELİ 4+1 GİBİ ŞİMDİ MÜTAAHİT İSE SÖZLEŞMEDE NUMARALARI YAZAN DAİRELERİ VERMEK İSTİYOR BENSE SÖZLEŞMEDE ÖZELLİKLERİ YAZILI DAİRELERİ İSTİYORUM ODA VERMEK İSTEMİYOR.BANA NE TAVSİYE EDERSİNİZ SENETLERİ KIRDIRABİLİRMİYİM VEYA DAVA AÇSAM KAZANABİLİRMİYİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.İYİ ÇALIŞMALAR………..

  1. Merhaba,
   Hukuki imkanlarınız çeşitlidir. Size bu konuda yardımcı olabilmek için size bazı sorularım olacak ve elinizdeki belgeleri incelemem gerekecek. E-posta üzerinden konuyla ilgili sizinle irtibat kuracağım.
   İyi günler dilerim.

 12. Merhaba
  Ben Alman vatandaşı olarak seçtiğimiz taşınmazı alabilmem için askeri şubeden onay almam gerekiyor. Bu evrak ancak iki aya kadar elime ulaşacak. Bu süre zarfında Türk vatandaşı olan eşim taşınmazın tapusunu üzerine alacak.
  Soru: noterde sözleşme yapılabiliyormu tapudan önce, gerekli evrak geldikten sonra tapunun yarısının iki ay sonra benim üzerime devredileceğine dayir?

 13. Sayın Ertuğrul bey kişilerin ihtiyaç duyduğu hukuki işlemler konusunda yardımlarınız için teşekkürler ederim. Sağ olun var olun başarılarınızı diliyorum.

  1. Yorumunuz için çok teşekkür ederim İsmail Bey.

 14. Merhaba ben mutahitten adi sözleşme ile bir adet dublex daire aldım ödemem gereken para ise 170 bin tldi 31bin kabora verdim 100bin bir arsa devrettim ve 39binde 0 bir araba verdim arsa satışını verdik ama araba satışı bizde duruyor arabada onlarda 31bin para makbusu var bende mutahit kaçtı ama dairem arsa sahibinde arsa sahibi dairemi inşaatın bitmesi için dson daire elinde koz olarak tutmuş inşaat bitimi ise 100 de 95 ortak alan bitmiş arsa sahibi daire benim olduğunu bildihği halde vermiyor mahkemeye versem kazanma şansım varmı teşekür ederim.

 15. Size çok teşekür ederim vermiş olduğunuz bilgiler ićin aklım da bir soru işareti daha eğer barodan avukat tutarsam daire ye mi yoksa paramıma mı dava açim birde onlarda avukat tutarsa hala kazanma şansım varmı .saygılarımla

 16. Merhaba ertuğrul bey sizden bir cevap daha rica edebilirmiyim mutahit daire aldığım inşaatı yarıda aldığı zaman dairemi vermeyen arsa sahibi ile noterden sözleşme yapmışlar arsa sahibi mutahite inşaat bittikten sonra bu daireyi sana devrederim demiş oda bana satmış bu nasıl oluyor benim suçu ne yinede hak sahibimiyim

  1. Selamun aleykum Ertuğrul bey. Ben iki arsa sahibiyle yerlerinde cift kat uzeri kat karsiligi insaat yapmak icin on sozlesme yaptim. Ama yerlerinde tasima sorunu oldugu icin aradan 2 gun gecti notere gitmeden vazgectigimi soyledim. Aramizda yaptigimiz sozlesmede sozlesme fesheden taraf bir miktar tazminat verme maddesi var o sozlesmede. Bu hüküm dogururmu maddi acidan bilgi verirseniz tskler.

   1. Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

    Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

    Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

 17. Sayın Ertuğrul bey size sorum Ankara ayaştan Termal devre mülk için imza attım yaklaşık 11 ay oldu almaktan vazgeçebilir miyim ben çatmak istiyorum ayrıca 1000 TL parada ödemiş durumdayım imzaladığı sözleşmenin noterden olmadığından bir geçerliliği varmıdır beni aydınlatırsanız sevinirim Şimdiden Teşekkürler.

 18. merhabalar esimin babasindan kalma arsa var kat karsili mutahitle anlastilar
  sorum su noterde tapu sozlesmesi yapilacakmis o sozlesmede gecen isim uzerindenmi resmi tapu cikar yoksa tapu teslim icin tekrar mirascilar cagrilirmi.
  saygilarimla

  1. Sorunuza kısaca cevap verirsem yanıltıcı olabilir, uzun cevap vermek için de bu sayfanın yorum bölümü uygun değil. E-posta üzerinden görüş verebilirim.

   Sadece şu kadarını söyleyeyim:

   Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde ismi yer alan kişilere bu sözleşme bazı hak ve borçlar tanır.

   Tapu sicilinde mülkiyetin devrinin tescili işleminde, mülkiyeti devreden ve devralan tarafların, aslen veya vekaleten, hazır bulunmaları gerekir.

 19. köyde 2katlı beton binam vardı zamanında eşim haztaoldundan evimin alt katını satttım ama tabutek oldundan 1kişinin üztüneoldu köyyerinde imar pilanı olmadından tabumu ayıramadım okişinin ban kaya borcu oldunu öyren dim şim di evimin üst katını nasıl alırım hic1 rezmi sözleşmem yok tur kanunagöre şahit lerden alabilirmiyim evimin üztünü

 20. Merhaba Benim babaaannem sağ kem çiplaklık mülkiyetini bana intifa hakkını kendıne aldi 5 yaşımdan beri onunla büyüdüm fakat benimle ona ölene kadar bakma sözleşmesi bilmediğimiz için yapmadık bu yüzden direk satiş yoluyla hallettık babaannemı kaybettim çocuklari bana dava açmayi düşünüyor dedem noterde yazı yazdı bi etkisi olur mu bilmiyorum lütfen bana bi yol gösterin

 21. Merhaba kolay gelsin tarla satisimiz icin kendi aramizda sozlesme yaparak kapora aldik sozlesmede kapora olarak 30 bin tl alindigi eger tapudan kaynakli bir sorun olurda satis gerceklesmezse alinan kaporaya istinaden o yil icin tarlanin icara sayilacagi kararlastirildi daha sonra alici parayi toparlayamadi ve satis olmadi biz yinede vicdani olarak tarlayi icara saydik hakki olmadigi halde ekilmesine izin verdik simdi ise alici bizi mahkemeye verdi verdigi 30 bin tl yi almak icin yapilan sozlesme noterden yapilmadi yorumlarinizi bekliyorum

  1. Merhaba Uğur Bey,

   Bu konu buradan yorum yapılabilecek boyutu aşıyor. Ayrıca daha ayrıntılı bilgi edinmeden size görüş vermem imkansız.

   Bu sitedeki İletişim sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Esenlikler…

 22. Merhaba bende yemiyapılan bir bloktan daire satış sözleşmesi yaptım ancak daha inşaat olduğundan kat irtifakı kurulmadı ve tapu verilemiyor biz mütaştle kendi aramızda sözleşme yazdık ve eşlerimizde şait yazıp imzaladık kendi oturduğum daireyi takas olarak vericektim MÜTAHİt tapusunu verince bende tapularımı vericektim sözleşmemiz bu şekilde ancak mütait tapu vermeden tapuyu istiyor ve beni bu işin bozulması ile ilgili tehtit ediyor acaba elimdeki sözleşme ile bir yaptırımım olabilirmi tşk

 23. Merhaba avukat bey ben esimden gecen sene ayrildim tum mal varligimi verdim simdi ise evlenmesi durumunda konusmamizda 2 adet tasinmazi noter kanaliyla anlasma yapsak evlenmesi durumunda alabilirmiyim acaba

 24. Merhaba Ertuğrul Bey,

  Bir müteahhitle kat karşılığı olarak arsamız üzerinde anlaştık. Noterden sözleşmemizi yaptık. Lehimize olacak bir çok konuyu sözleşmede yazdırdık. Fakat sizinde dediğiniz gibi harç ve verginin noterden fazla olmasından dolayı, noterdeki bazı teknik şartname ve sözleşme şartlarını kısa paragraflar halinde belirttik.

  Şöyle bir sorum olacak;

  Noter sözleşmesinden sonra, bu sözleşmede belirttiğimiz kısa paragrafların detaylarını madde madde müteahhitle aramızda daha detaylı bir biçimde a4 kağıda yazıp (kullanılacak bazı ürün çeşit ve özellikleri,müteahhitin bazı sorumlulukları v.s. detayları ) karşılıklı imzalasak ve şahitlerede imzalatsak ileriye dönük anlaşmazlıklarda bu aramızdaki sözleşme hukuki açıdan bağlayıcı olur mu bizim lehimize.??

  Cevaplarsanız sevinirim.

  İyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba Murat Bey,

   Sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümlerin belirttiğiniz şekilde noterde yapılmaması, sözleşmenizin veya bu yan hükümlerin resmî şekle aykırılık sebebiyle geçersizliği sonucunu doğurmaması gerektiği kanısındayım.

   Türk Borçlar Kanunu m. 13/1 c.2 ve Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin E. 2014/1983 K. 2014/6997 T. 5.11.2014 sayılı kararının bu görüşümü desteklediği görüşündeyim.

   Türk Borçlar Kanunu m. 13/1 c.2: “Ancak, sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu kuralın dışındadır.

   Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin E. 2014/1983 K. 2014/6997 T. 5.11.2014 sayılı kararının ilgili bölümü: “Taraflar ek sözleşmede, sözleşmenin esaslı unsurlarında değişiklik yapmamışlar, durumlarını ilk sözleşmeye göre ağırlaştırmamışlar ve ilk sözleşme ile çelişki yaratır yeni bir hüküm getirmemişler ise, ek sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

   Saygılarımla
   Av. Ertuğrul Harman

 25. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dilerim. Hayırlı günler.

  1. Rica ederim. İyi dilekleriniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.

 26. Merhaba Ertuğrul Bey,
  sahisdan eva satin aldik insaat halindeydi mutehit battigi icin ben devraldim ve yapip bitirecem diyerek satis yaptik fakat mutehit batti gtti bize tapulu verecegini soyledigi için bizde evim tam bedelini ödedik ve kat ittifakı olarak tapu aldık inşaatta ilerleme olmadı tapu alınca sözleşme yapmadık inşaat yapilmiyo kendisi yapılmazsa ben tamamlayacagim dedi
  Şöyle bir sorum olacak;
  Ilk olarak arsa sahibi mutehitle mahkemelik olursa bizim tapunun iptali söz konusu mu arsa sahibi mahkeme açarsa tapu iptal olur mu elimiz boşa çıkar mi
  Birde irtibat halindeyiz durumum yok diyerek bekletiyor notersiz aramızda sözleşme yapsak geçerli olurmu gecerli olursa neler belirtmeliyiz
  Karşımızdaki kişi müteahhit değil paranın tamamını. Verdik tapu aldık tek bina 8 daire
  Cevaplarsanız sevinirim.

  İyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba,

   Yorum bölümünde hukuki danışma verilmemektedir.

   Bu sitedeki “İletişim” sayfasını kullanarak benimle irtibat kurabilirsiniz.

   Avukatlık Kanunu gereğince ve vaktim sınırlı olduğundan ücretsiz hukuki danışma hizmeti veremediğimi hatırlatmak isterim.

   İyi günler dilerim.
   Av. Ertuğrul Harman

Comments are closed.

TurkeyUSA